WHAT TO KNOW?

Muwassofat Tarbiyah

 • Aqidah yang sejahtera
 • Ibadah yang sohih
 • Akhlak yang mantap
 • Kuat tubuh badan
 • Luas pengetahuan
 • Mampu berdikari
 • Melawan hawa nafsu
 • Tersusun dalam urusan
 • Menjaga waktu
 • bermanfaat kepada org lain


Maratib Amal

 • indivudu muslim
 • baitul muslim
 • masyarakat muslim
 • kerajaan muslim
 • daulah islamiyah
 • khilafah islamiyah
 • ustaziatul alam

Rukun Pemuda


 • ikhlas
 • iman
 • hammasah
 • amal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...